Om SØNHKS


SØNHKS står for ”Studerendes Øre-Næse-Hals Kirurgiske Selskab”, og er en gruppe for medicinstuderende der interesserer sig for øre-næse-halskirurgi. Gruppen blev stiftet i 2012 med formålet om at sprede kendskab til og øge interessen for øre- næse-halskirurgi, blandt andet ved at skabe et forum hvor studerende med interesse for specialet kan mødes og afholde arrangementer og kurser relateret til specialet.

Møder, arrangementer og kurser annonceres her på vores hjemmesiden og på vores facebookside. Hver første torsdag i måneden kl. 16 holder vi månedsmøde i SØNHKS’ lokale i studenterhuset på 1. sal. På møderne gør vi status på hvad der sket siden sidste møde og diskuterer planer for kommende arrangementer og kurser. Alle er velkomne til vores månedsmøder. Både medlemmer og ikke-medlemmer. SØNHKS ledes af en bestyrelse på maksimalt otte medlemmer og tre suppleanter, der alle vælges blandt foreningens medlemmer for et år ad gangen på generalforsamlingen i november. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med eksisterende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.