Om specialet


Specialet Øre-næse-halskirurgi

Følgende beskrivelse tager udgangspunkt i målbeskrivelsen for specialet udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi, samt specialevejledningen udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

Oto-rhino-laryngologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling (medicinsk og kirurgisk), palliation og rehabilitering af patienter med akutte og kroniske sygdomme og skader i områderne ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler, svælg, strube, halsens bløddele inkl. glandula thyroidea, glandulae parathyroideae, mediastinum, bronkier og oesophagus, samt ansigtsskelet og kraniebasis. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse indenfor disse områder.

I oto-rhino-laryngologien findes følgende hovedområder:

  • Audiologi (hørenedsættelse).
  • Vestibulogi (svimmelhed og balanceforstyrrelser).
  • Otologi (lidelser i ydre øre, øregang, trommehinde, mellemøre, indre øre, tindingeben og kra- niebasis)
  • Rhinologi (lidelser i næse og bihuler, herunder forreste kraniebasis).
  • Laryngologi (strube-, herunder stemmelidelser).
  • Hoved-halskirurgi (lidelser i mundhule, spytkirtler, svælg, halsens bløddele inkl. glandula thyroidea og glandulae parathyroideae, mediastinum, bronkier og oesophagus, samt ansigts- skelet).

For hver af de ovennævnte områder findes der sub-specialeselskaber. Desuden findes Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab, hvorunder Oto-rhino-laryngologien spiller en stor rolle.

Patientklientellet
Patientklientellet omfatter kvinder og mænd og spænder over et aldersinterval fra nyfødte til terminale, med alt fra mild til alvorlig sygdom, herunder udredning og kirurgisk behandling af patienter med cancer i hoved og halsområdet. En stor del af specialets aktiviteter er knyttet til akut opstået skade eller sygdom, med behov for akut medicinsk og/eller kirurgisk intervention, men rummer også̊ rehabilitering, palliation og terminal behandling.
Hospital vs. Privatpraksis
Der er i øjeblikket ni øre-næse-halskirurgiske afdelinger på hospitaler i Danmark (Januar 2020). De ligger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Hillerød, Køge, Holstebro, Vejle, og Esbjerg. Langt de fleste højtspecialiserede funktioner varetages i København, Aarhus, Odense, og Aalborg. Derudover findes der også et par privathospitaler med øre-næse-halskirurgiske funktioner. Foruden hospitalsafdelinger findes der ca. 150 fuldtidspraktiserende speciallæger i oto-rhino- laryngologi, og en stor del af patientklientellet diagnosticeres og behandles i dette regi. Mange speciallægepraksis har tilknyttet anæstesiologer, således at der kan udføres diagnostik og behandling i kortvarig generel anæstesi.Se flere detaljer i den fulde målbeskrivelse eller specialevejledningen.

Se desuden Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved- og Halskirurgis hjemmeside, hvor du også kan finde links til sub-specialeselskabernes hjemmesider: http://dsohh.dk.

Kort om uddannelsen til speciallæge

Uddannelse til speciallæge i otorhinolarryngologi omfatter 2 hovedelementer efter KBU:

  1. Introduktionsuddannelse.
  2. Hoveduddannelse.
Introduktionsstilling – 1 år

Introduktionstillingen består af et års ophold på en øre-næse-halskirurgisk afdeling. Mindst en introduktionsstilling skal være gennemført før man kan starte i hoveduddannelse. Mange tager også en introduktionsstilling eller en uklassificeret stilling indenfor andre sepcialer (e.g. onkologi, plastikkirurgi, eller andre kirurgiske specialer) inden de går videre til hoveduddannelsen.

Hoveduddannelsen – 4 år

Efter godkendt, afsluttet introduktionsuddannelse kan man ansøge om en hoveduddannelsesstilling. I hoveduddannelsen har man foruden ophold på mere end én øre- næse-halskirugisk afdeling, også et halvt års ophold i en privat øre-næse-hals praksis, og et halvt års ophold på en audiologisk afdeling.