Vedtægter


Vedtægter for Øre-Næse-Hals Kirurgisk Selskab

§ 1. Navn


§ 2. Foreningens formål


§ 3. Medlemskab


§ 4. Generalforsamling


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling


§ 6. Daglig drift


§ 7. Regnskab og revision


§ 8. Tegning og hæftelse


§ 9. Vedtægtsændringer


§ 10. Opløsning